จากความฝัน สู่แรงผลักดัน เกิดเป็นธุรกิจ พาเลทไม้ และบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ ควอลิวูด ก่อตั้งโดย คุณปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ และ คุณเอกรัฐชัย สุพันธุชัยกุล เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัท ควอลิวูด จำกัด ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และเครื่องจักรที่มีคุณภาพ ความแม่นยำและเที่ยงตรงสูงในการผลิต ใช้ระบบ Green Productivity เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบควบคุมคุณภาพที่ครบวงจร
ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 พร้อมกับการขนส่งอย่างมีระบบเพื่อสินค้าถึงมือลูกค้าฉับไว ตรงเวลา และไม่เกิดความเสียหาย

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
THAILAND’S LEADING WOODEN PALLETS

พันธกิจ (Mission)
ทำให้ทุกการขนส่งของลูกค้าตรงเวลา ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม คุณภาพ และบริการของเรา

Management Principles