พาเลทไม้หลากหลายรูปแบบ สามารถผลิตตามแบบ ตามขนาดการใช้งานของลูกค้าและสามารถออกแบบให้
กับลูกค้าสำหรับการใช้งานที่เหมาะสม ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ 

ลังไม้ โครงไม้สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการส่งออก สามารถออกแบบให้ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า


 

บริการรับแพ็คชิ้นงาน แพ็คสินค้า ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้ในการขนส่ง สามารถออกแบบให้สอดคล้องกับชิ้นงาน
ของลูกค้า สร้างความปลอดภัยในการขนส่ง ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ เพิ่มความสะดวกสบายด้วยบริการทั้งในและนอกสถานที่